Właściwość

Stosownie do treści art. 8 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10.

Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy Marcin Kiłoczko działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Komornik jest zatem właściwy dla dla części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz dla miejscowości następujących gmin: Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

UWAGA!

KOMORNIK POSIADA MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘĆ SPRAW Z WYBORU WIERZYCIELA

Zgodnie z art. 10 Ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii. Wyboru można dokonać w sytuacji, kiedy przedmiotem egzekucji bądź zabezpieczenia ma być roszczenie o charakterze pieniężnym albo niepieniężnym.

Prawo wyboru Komornika nie dotyczy spraw:

  • 1) o egzekucję z nieruchomości;

  • 2) o wydanie nieruchomości;

  • 3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

  • 4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

  • 5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W wypadku zaistnienia jednej z wyżej opisanych sytuacji, wniosek o wszczęcie egzekucji można skierować wyłącznie do komornika, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Właściwość miejscowa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,  obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego W Gorzowie Wielkopolskim , Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

We właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie znajdują się następujące sądy rejonowe:

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Choszcznie, Sąd Rejonowy w Goleniowie, Sąd Rejonowy w Gryficach, Sąd Rejonowy w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, Sąd Rejonowy w Łobzie, Sąd Rejonowy w Myśliborzu, Sąd Rejonowy w Stargardzie oraz  Sąd Rejonowy w Świnoujściu

We właściwości Sądu Okręgowe w Koszalinie znajdują się:

Sąd Rejonowy w Białogardzie, Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Sąd Rejonowy w Koszalinie, Sąd Rejonowy w Sławnie, Sąd Rejonowy w Szczecinku oraz Sąd Rejonowy w Wałczu

We właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim znajdują się:

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu, Sąd Rejonowy w Słubicach oraz Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich