Nieruchomości

Brak zaplanowanych licytacji.

!!!UWAGA!!!


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Marcin Kiłoczko  przejął Kancelarię Komorniczą nr XIX w Szczecinie po przeniesionym Komorniku Sądowym Joannie Wróblewskiej, zastępowanym dotychczas przez Komornika Sądowego Magdalenę Maślak-Piętkę